Hitta hit

Banan är belägen i Vist industriområde precis norr om Ulricehamn.
Bandepån nås från Svarvaregatan 523 90 genom att åka in bakom Älmestads Kvarn & Transport “ÄKTAB”
Se nedan bild för infart till bandepån.

Bandepån är rymlig men smalnar av mot banområdet. Vi rekommenderar därför större ekipage eller släp att ställa sig längre upp i depåområdet för lättare passage.