Kallelse årsmöte 27/2

Det är nu dags att summera det gångna året 2022 och blicka framåt inför 2023.
Vi ska välja en ny styrelse och nya sektionsgrupper etc. för den kommande perioden.

Inbjudan kommer att skickas per mejl till samtliga medlemmar med information om hur årsmötet kommer att fungera.
För ekonomisk rapport vänligen kontakta kassören Stig Klemetz, kassor@umk.se

VÄLKOMNA TILL ÅRETS VIKTIGASTE MÖTE!

Måndagen den 27 februari 2023 kl.19:00 i Logernas Hus, Nygatan 36